Polityka RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)), dalej zwanym „RODO”, informujemy:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest:

ZAKŁAD OBSŁUGI ROLNICTWA ROLNAFT HRYCIUK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, 08-200 Łosice ul. Targowa 16, e-mail: rolnaft@o2.pl NIP: 541-000-51-75 Regon: 030119278, KRS: 0000085782

2) Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: odpowiedzi na Państwa pytania zadane w formularzu kontaktowym, realizacji czynności przed zawarciem umowy, realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej.

3) Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest artykuł RODO: 6 ust. 1 lit. a, tj. Państwa zgoda 6 ust. 1 lit. b, tj. przetwarzanie jest niezbędne do podpisania umowy  lub do podjęcia działań zmierzające do podpisania umowy, 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wymienionych w punkcie 2.

5) Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody.

6) Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany.

7) Maja Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO

8) Administrator nie będzie udostępniał Państwa danych osobowych.

9) Państwa dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu, nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność odpowiedzi na pytania lub wątpliwości, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, realizacji umowy,  przedstawienia oferty handlowej.